HLR docka frisqa.jpg

HLR-utbildning

Med FrisQas utbildning i Hjärt- & Lungräddning kan du rädda liv!

Välj mellan Vuxen-HLR, Barn-HLR, Första hjälpen eller en kombination av samtliga.

 

Kontakta gärna oss om du vill boka tid för ditt företag, förening eller grupp.

Utbildningen kan ske i FrisQas lokaler eller ute hos er.  

Hjärt- & Lungräddning (HLR) - Vuxen 

Man kan rädda liv om det inträffar ett hjärtstopp på arbetsplatsen genom att vara utbildade i hjärt- och lungräddning. Utbildningen ger alla deltagare livsviktig kunskap i hur man praktiskt ska genomföra hjärt- och lungräddning på vuxna. 

I utbildningen får man bland annat lära sig:

  • Hur man kontrollerar medvetande, andning och cirkulation

  • Hur man använder en defibrillator

  • Bröstkompressioner och inblåsningar med rätt teknik (HLR) på docka

  • Hur man korrekt lägger en medvetslös person i stabilt sidoläge

  • Hur man åtgärdar ett luftvägsstopp

 

Kursen omfattar både teoretisk och praktisk träning där alla deltagare får träna på en HLR-docka.

 

Kursen tar ca 2 timmar och efter avslutad utbildning erhålls ett utbildningsbevis.

Kontakta oss för prisförslag. 

Hjärt- & Lungräddning (HLR) - Barn

Utbildningen vänder sig till alla vuxna personer i samhället som vill lära sig barn-HLR. Det gäller alltså både föräldrar och mor- farföräldrar och personer som arbetar inom barnomsorg,
skola eller organiserad första hjälpen verksamhet samt räddningstjänst och utbildningsorganisationer.

I utbildningen får man bland annat lära sig:

  • Hur man kontrollerar medvetande, andning och cirkulation

  • Bröstkompressioner och inblåsningar med rätt teknik (HLR) på docka

  • Hur man åtgärdar ett luftvägsstopp

 

Kursen omfattar både teoretisk och praktisk träning där alla deltagare får träna på en HLR-docka.

 

Kursen tar ca 2 timmar och efter avslutad utbildning erhålls ett utbildningsbevis.

Kontakta oss för prisförslag. 

Första hjälpen

Målet med utbildningen är att deltagaren ska känna sig trygg att agera vid en olycka eller sjukdomsfall. Utbildningen är både praktisk och teoretisk.

 

På arbetsplatsen: Utbildningen tar upp vanliga risker på en er arbetsplats och vilka åtgärder som kan göras för att förhindra olyckor. Kursen uppfyller kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:7.

Kursen tar ca 2 timmar och efter avslutad utbildning erhålls ett utbildningsbevis.

Kontakta oss för prisförslag. 

NYHET!
Nu kan utbildningen även genomföras digitalt på ditt företag!

Kontakt

Vill du veta mer om våra tjänster

eller avtal kan du höra av dig till: 

Mai Meliane

Tillförordnad Verksamhetschef och
Verksamhetskoordinator
Tel: 018-430 91 02

verksamhetschef@frisqa.se

Mai_meliane_närbild.png