FrisQa Ungdom

Vi erbjuder kvalificerad vård och behandling för barn och unga med psykisk ohälsa, inklusive missbruks- och beroendeproblematik.

Välkommen till FrisQa Ungdom

Vi erbjuder vård och behandling för barn och unga med psykisk ohälsa, inklusive missbruks- och beroendeproblematik.

 

Insatserna omfattar bedömning, utredning och behandling. ​Vi erbjuder även konsultation och handledning för yrkesverksamma inom vård- och omsorg.

 

Våra uppdragsgivare är framförallt socialtjänster, företag och verksamheter som arbetar med barn och unga. För unga med psykisk ohälsa och psykosocial problematik kan vi även erbjuda olika typer av boende i samband med vårdinsatserna, genom vårt systerbolag ​Ability Care

Vi kan hjälpa till med vård och behandling: 

Missbruks- och beroendeproblematik 

  • Avgiftning och hälsobedömning

  • A-CRA missbruksbehandling

 

Affektiva tillstånd

  • Krishantering 

  • Ångest - KBT

  • Depression - IPT-A & KBT

  • Trauma - traumafokuserad KBT
     

Diagnostik och bedömning

  •  Basutredning

  • Neuropsykiatrisk utredning

TEAM FrisQa Ungdom 

Claudia Echeverria
Leg. läkare, specialist i psykiatri och beroendemedicin

Anders Ölund

​Leg. Psykolog

Patrik Törnqvist​

Beteendevetare, leg. psykoterapeut & psykoterapihandledare