Covid-19

Vi erbjuder företag och privatpersoner att testa för pågående eller genomgången infektion av Covid-19. 

Privatperson: Boka tid direkt här.

Företag: Kontakta oss för offert.

Intyg, provtagning och screening

Vi erbjuder företag och privatpersoner att testa för pågående eller genomgången infektion av Covid-19. 

stick i fingret covid.jpg

Snabbtest antikroppar Covid-19 - inom 15 min!

Vi erbjuder dig att testa för genomgången infektion av Covid-19 genom ett snabbtest för antikroppar.

Vi genomför undersökningen på dig som är symtomfri (minst 14 dagar) och över 12 år.

Testet genomförs genom ett stick i fingret. Med hjälp av svaret får vårdpersonalen information om du har varit exponerad för Covid-19 och vi kan även få en god uppskattning om en exponering har skett nyligen eller längre tillbaka i tiden. 

Testet genomförs och avläses av hälso- och sjukvårdspersonal. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande snabbtester och hur de skall genomföras.

 

Testet ger en träffsäker indikation på närvaron av antikroppar mot viruset som orsakar Covid-19. Våra antikroppstester har hög tillförlitlighet (98-99%) när det utförs och tolkas av behörig vårdpersonal.

Vad visar testet?


Testet mäter IgG samt IgM antikroppar. Ett negativt svar utesluter inte att du kan ha genomgått en infektion. Antikroppar bildas normalt efter genomgången sjukdom men du behöver vänta ca 14 dagar efter en eventuell genomgången infektion för att hinna uppnå en mätbar nivå. 

Antikroppstestet genomförs på FrisQas mottagning på Kungsängsgatan 72 i Uppsala. Tjänsten är inte skattefinansierad. Högkostnadsskyddet gäller ej.

Avbokning sker via Boka Direkt senast 24 timmar innan bokad tid. Sen avbokning/uteblivet besök debiteras fullt pris. 

Vi journalför resultaten i systemet Webdoc. Resultatet kan komma att delas med Smittskyddskyddsinstitutet och Folkhälsomyndigheten i kvalitets- och forksningssyfte. Endast resultaten redovisas då, inte dina personliga uppgifter. 

Testet kan inte visa svar på eventuell smittsamhet eller immunitet.