Kopia av Claudia samtal 2.jpg

Övriga tjänster ungdom 

Vi erbjuder kvalificerad vård och behandling för barn och unga med psykisk ohälsa, inklusive missbruks- och beroendeproblematik.

På FrisQa Ungdom erbjuder vi flera tjänster, så som olika typer av besök till läkare eller fysioterapeut, hälsoundersökningar och provtagningspaket. 

 

Våra uppdragsgivare är framförallt socialtjänster från närliggande kommuner samt företag och verksamheter som arbetar med barn och unga. Dessa tjänster bekostas av uppdragsgivaren och är ej offentligt finansierad. 

Dessa tjänster kan även vid större beställningar skräddarsys efter behov. 

Hälsoundersökning med specialistläkare

• Hälsosamtal 
• BMI (längd och vikt)
• Blodtryck
• Auskultation lungor och hjärta
• Genomgång av eventuella övriga sjukdomar ochmedicinering
• Syntest
• Neurologstatus
• Sammanfattning med helhetsbedömning av hälsotillstånd och eventuellt vidare vårdbehov
• Provtagning med enkel blod- och urinstatus

Provtagning

Vi erbjuder flera typer av provtagningsupplägg och paket. Tex:

• HIV

• Hepatit

• Klamydia 

• Alkohol- och drogtester

• Missbruksprofil

• Enkel blod- och urinstatus

Besök till vårdgivare

 • Leg. Läkare - allmänspecialist, företagsläkare och psykiater

 • ​Leg. Fysioterapeut - Idrottsmedicin, McKenzie (MDT), rehabiliteringsträning, kronisk smärtproblematik, stötvågsbehandling, akupunktur, massage/Myofasial release, personlig tränare, Axelina.

 • Leg. Psykolog

 • Leg. Psykoterapeut

 • Kurator/KBT-terapeut, Socionom, Steg 1

 • Leg. Dietist

Intyg/tester

 • Alkoholpåverkan, provtagning och analys

 • Anställningsintyg, (friskintyg)

 • Missbruksvård 

 • Misshandel

 • Narkotikapåverkan 

 • Körkort