avlång patrin i handledning.jpg

Handledning

Handledning och konsultation för personal som arbetar med barn och unga. 

Handledning och konsultation för personal som arbetar med barn och unga. 

 

Insatserna syftar till att främja personlig och professionell utveckling. Det kan handla om att få dela med sig av det som varit svårt i arbetet och på så sätt förhindra känslomässig utmattning, att främja metakompetens om vad man kan och inte kan, att säkerställa ett gott bemötande av de barn och unga vi möter på arbetsplatsen.

Handledningen utförs av beteendevetare, leg. psykoterapeut & psykoterapihandledare. 

Vi erbjuder även konsultation med psykiater och psykolog.